veteranenoss
Veteranen Oss

Welkom op de site van de Stichting Veteranen Oss.

De stichting is op 4 april 2019 opgericht om de veteranen die woonachtig zijn in Oss en omgeving van dienst te zijn. Daarnaast draagt deze site bij aan het uitdragen van erkenning en waardering die zij verdienen. De stichting heeft als doel:

  • Het zorg dragen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en in voorkomend geval het ondersteunen van het verwerkingsproces van de veteranen en hun thuisfront in het bijzonder.
  • Het samenbrengen van en het faciliteren van ontmoeting tussen veteranen en hun thuisfront met ander lotgenoten
  • Het behartigen van de belangen en het bevorderen van erkenning en waardering van de veteranen.
  • Samenwerken met- en ondersteunen van de gemeente Oss in de uitvoering van het landelijk en gemeentelijk veteranenbeleid.

In Nederland werd op 11 februari 2012 de Veteranenwet aangenomen.
Met het aannemen van deze wet werd de bijzondere positie van de veteraan wettelijk vastgelegd. De wet regelt de erkenning en de zorg voor veteranen en hun relaties.

De gemeente Oss telt ruim 400 veteranen en daar komen er ieder jaar nieuwe bij. Verder rekent de stichting gepensioneerden en ook actief dienenden tot de doelgroep.
Op deze website vindt u allerlei informatie voor en over veteranen in de regio Oss

Activiteiten
Veteranenoss
16-04-2024   
extra ingelaste info avond

04-05-2024   
4 Mei Dodenherdenking > meer info zie onderstaande info

14-05-2024   
Inloop avond veteranen en (oud) militairen

19-09-2024   
80jr bevrijding/herdenking Oss> meer info zie bijeenkomst 16 april a.s.